Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web wraughk.com của chúng tôi. Chính sách bảo mật này tiết lộ cách wraughk.com thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua trang web. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Đọc các điều khoản sau để hiểu cam kết của chúng tôi về việc tôn trọng và đại diện cho các quyền của người dùng.

Cách chúng tôi thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho Wraughk thông qua trang web này. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng hệ thống bảo mật chất lượng cao nhất và an toàn nhất để ngăn chặn truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngăn chặn tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép mà không có sự kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ đó.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp. Wraughk sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan và nếu có thông báo thay đổi từ chúng tôi, để hỗ trợ dịch vụ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng

Trong quá trình phát triển, nâng cấp, cải tiến và bổ sung các chức năng của website, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập của bạn cho bên thứ ba để đảm bảo rằng bạn có thể tương tác và sử dụng đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia do yêu cầu hoặc yêu cầu của luật và quy định, vì mục đích an toàn cũng như các mục đích khác.

Cookies

Chúng tôi có sử dụng Cookies – một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập với mục đích  trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bạn có thể tắt cookies hoặc đặt cookies để cảnh báo sẽ hiển thị trên màn hình máy tính của bạn trước khi cookie được cung cấp.

Về sửa đổi nội dung

Wraughk.com có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ liên hệ qua thông tin bạn cung cấp khi có bất kỳ sự thay đổi nào.

Thân ái!